AFFM အကြောင်း

မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေနေသည် အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်ပါ်နေပေသည်။ မျှော်လင့်ချက်များအတိုင်း အပြုသဘော ဆောင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိသော အခွင့်အလမ်းများအတွက် ဟောင်းနွမ်းသော မူဝါဒများအား နောက်ချန်ထားခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဆီသို့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု လမ်းခင်းပေးနေသည်ကို ကျွနု်ပ်တို့ မျက်မြင်တွေ့နေရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ တိုင်းတာထားသော လေ့လာမှုများအရ၊ အရှေ့တောင် အာရှဒေသ၌ စီးပွားရေး အလျှင်အမြန် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်တွင်း အသားတင် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှု (GDP) ပမာဏ တစ်နှစ်လျှင် ၈ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး တိုးတက်နေသည့် ပမာဏသည် အလယ်အလတ်ဝင်ငွေရှိသော နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာရန် ဦးတည်နေပေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူဦးရေ ၆၀.၆၂ သန်း တွင် ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် တောင်သူလယ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများဖြစ်ကြပြီး၊ အများစုသည် ဆင်းရဲနိမ့်ကျနေပေသည်။ နိုင်ငံ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသည့်ကာလတွင် ဤစာရင်းတွင် ပါဝင်ကြသူများအားလုံးအား ထည့်သွင်း တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ချန်ရစ်ထားခဲ့မျိုး မဖြစ်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ရပိုင်ခွင့်များအပေါ် အကာအကွယ်ပေးခြင်း နှင့် ပညာပေးခြင်း နှင့်အတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုတွင် လူတိုင်းပါဝင်နိုင်သော အလုပ်သမား သမဂ္ဂများကို ဖန်တီးတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သြဂုတ်လ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များအသီးသီးရှိ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများ၏ လိုအပ်မှု များနှင့် နေထိုင်မှုအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွနု်ပ်တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (AFFM) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ AFFM ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုရှိပြီးနောက်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သော အလုပ်သမားဥပဒေအောက်တွင် ကျွနု်ပ်တို့မှ အဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက အကောင်အထည်ဖော်မှုရှိခဲ့ပြီးသော ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်သော အခန်း ၁၊ ပုဒ်မ ၁/ခ အပေါ်အခြေခံ၍ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် AFFM မှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိခဲ့ပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုမှစ၍ သက်ရောက် မှုဖြစ်ခဲ့သော အစိုးရဥပဒေမှ ပြဋ္ဌာန်းသည်မှာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခု တည်ထောင်မည်ဆိုလျှင် ပထမဆုံး အခြေခံအဆင့် (မြို့နယ်၊ တိုင်း သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အဆင့်)၊ သည့်နောက် အဖွဲ့ချုပ်အဆင့်နှင့် နောက်ဆုံးတွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အဆင့်အပေါ် မဖြစ်မနေ မှတ်ပုံ တင်ရမည်။ ယခုအခါတွင် အခန်း ၁ ပုဒ်မ ၁/ခ အပေါ်အခြေခံ၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အား ပြန်၍ စတင်ရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် အလုပ်လုပ်သော လူဦးရေ၏ ၆၇% ရှိသော နိုင်ငံတစ်ခုတွင်၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးမြင့်လာစေရန် အတွက် ဤကဏ္ဍအား ထောက်ခံရန် ကျွနု်ပ်တို့နိုင်ငံသား၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ ခေတ်မှီသော စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ခိုင်မာတောင့်တင်းသော သမဂ္ဂတစ်ခုဖော်ဆောင်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပို၍စည်ပင်ဝပြောသော၊ ငြိမ်းချမ်းသော ဘဝတစ်ခုကို မြှင့်တင်လိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ အမျိုးအမျိုးရှိကြပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာစကားအသီးသီး ၎င်းတို့တွင် ရှိကြ သည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုဆီ လူမျိုးတစ်ခုအဖြစ် စုစည်းပြီး ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းတွင် သက်သေပြရန် ခက်ခဲမှု ရှိသည်။ ဆင်းရဲခြင်းမှ လွတ်ကင်းရန် စိတ်ခေါ်မှုရှိလင့်ကစား ငြိမ်းချမ်းသောအနာဂတ်တစ်ခုအတွက် ကြိုးပမ်းရန် ကျွနု်ပ်တို့အားလုံး စည်းလုံးခြင်းနှင့် အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်း ရှိရမည်။ အလုပ်သမားများအခွင့်အရေးများအား ပညာပေးရန်နှင့် အကာအကွယ် ပေးရန် တောင်သူလယ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများအတွက် သမဂ္ဂတစ်ခု ဖန်တီးခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီဆီသို့ အရေးကြီးသောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။

မူ၀ါဒ

မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (AFFM) သည် ဒီမိုကရေစီစံနစ် အပြည့်အ၀ ကျင့်သုံးသော အလုပ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုဖြစ်ပြီး စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်ခြင်း ကဏ္ဍများ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍတွင် အလုပ်လုပ်သော အမျိုးသားများ-အမျိုးသမီးများဘဝတိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

AFFM သည် လွတ်လပ်သော သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် အဖွဲ့ချုပ် ဖြစ်သည်။ AFFM အနေဖြင့်-

 • ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ နိုင်ငံများမှ အလုပ်သမားသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုများနှင့် အချိတ်အဆက်မပျက် ဆက်စပ် ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလုပ်သမားများနှင့် အသေးစားလယ်လုပ်သူများတို့၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့်များနှင့် အကျိုး စီးပွားများ အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ တိုးတက်မြင့်မားစေခြင်း စသည်တို့အတွက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ နှင့် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီပြန်လည် တည်ဆောက်မှုတွင် အပြည့်အဝပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်။

၁။ ရည်မှန်းချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများနှင့်လယ်သမားများ၏ လက်ရှိအနေအထားများ တိုးတက်မှု ရှိစေရန် အတွက် AFFM မှ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ -

 • လူမှုတရားမျှတရေးအတွက် သဘောတူညီချက်တခုဖြစ်ပေါ်သည်အထိ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အလုပ်သမားများ၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့်များရရှိစေရန် အပြည့်အဝတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စုပေါင်းတောင်းဆိုခြင်းနှင့် လူမှုအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု အလေ့အထ ဖေါ်ဆောင်ခြင်း
 • အလုပ်လက်မဲ့နှင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများ ရှာဖွေခြင်း
 • အလုပ်သမားများပညာရေးးနှင့် သင်တန်းများအား စီစဉ်ခြင်း - အထူးသဖြင့် ILO နှင့် IUF သင်တန်းလမ်းညွှန် များအတိုင်း ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂။ သဘောထားရပ်တည်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူမှုအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုဆီသို့ ဦးတည်လုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့ချုပ်တရပ် အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားများ၏ စိုးရိမ်ဘွယ်ရာအခြေအနေအား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသည့် AFFM ၏ အဓိက အခြေခံသဘောတရား ရပ်တည်ချက်များအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။AFFM ၏ ယုံကြည်ချက်အပေါ် တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် အကြံပြုချက်များပြုခြင်းသည် အလုပ်သမားများအား အလုံးစုံသော လေးစားသမှုဖြင့် ပြုမူဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။

 • အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေခြင်းနှင့် အဓမ္မ နေရာပြောင်းရွှေ့ခိုင်ခြင်းအားလုံးသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဟု AFFM မှ မှတ်ယူပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သော ပြုကျင့်မှုများအဆုံးသတ်ရန်အတွက် တောင်းဆိုသည်။
 • အနှောင့်အယှက်ပြု အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုများအား အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများအားလုံးအား မိမိတို့အဖွဲ့ချုပ်မှ ဆန့်ကျင်သည်။
 • ကလေးများ အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေခြင်းကို မိမိတို့အဖွဲ့ချုပ်မှ လုံးဝသဘောမတူပါ၊ ထို့အပြင် အန္တရာယ်ရှိသော အလုပ်များတွင် ကလေးအလုပ်သမားများအား အသုံးပြုခြင်းကို အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်သည်။

(၃) အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု

AFFM သည် လွတ်လပ်ပြီး စံနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ၊ မီဒီယာအသင်းအဖွဲ့များ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ကျယ်ပြန့်စွာလက်တွဲ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ အမြဲတမ်းကော်မတီနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သော ဘုတ်အဖွဲ့တို့မှ AFFM ၏ အခြေခံသဘောတရားများအား လက်တွေ့အကောင်ဖေါ်ဆောင်ရွက်သည်။ အဖွဲ့ချုပ်မှ အဖွဲ့ဝင်များ အား အရည်အချင်း ပြည့်မှီသည့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရန်နှင့် အဖွဲ့ချုပ်၏ လူမှုအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးစေသည်။ AFFM ၏  အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် နည်းပညာ များထဲတွင် -

 • သင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ လေ့လာဆည်းပူးခြင်းများနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ (မကြာတော့သည့် အနာဂတ်တွင် ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ရန်ရှိမည်။)
 • သင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ လေ့လာဆည်းပူးခြင်းများနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ (မကြာတော့သည့် အနာဂတ်တွင် ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ရန်ရှိမည်။)
 • လယ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင်ရှိသော အလုပ်သမားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ( ပညာပေးခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း၊ စုပေါင်းဆောင်ဆိုခြင်း၊ ဥပဒေပြုစေခြင်း) အား နေရာဒေသနှင့် အချိန်ကာလအလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
တို့ပြုလုပ်သည်။