ဓာတ်ပုံ

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈


အမျိုးသားသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဖိုရမ် ၂၀၁၈


အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းအပါတ်စဉ်(၅) ၂၀၁၈


စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇


သြဂုတ် ၂၀၁၇

« of 3 »

ဇူလိုင် ၂၀၁၇


မေ ၂၀၁၇

« of 2 »

မတ် ၂၀၁၇

« of 2 »

ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၇

« of 2 »

ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇

« of 3 »

ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆


နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆


စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆

« of 2 »

သြဂုတ် ၂၀၁၆


ဇူလိုင် ၂၀၁၆


ဇွန် ၂၀၁၆


မေ ၂၀၁၆

« of 2 »

ဧပြီ ၂၀၁၆


မတ် ၂၀၁၆

« of 2 »

ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၆


ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆


ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅


နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅


အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅


စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅


သြဂုတ် ၂၀၁၅


ဇူလိုင် ၂၀၁၅


ဇွန် ၂၀၁၅


မေ ၂၀၁၅


ဧပြီ ၂၀၁၅


မတ် ၂၀၁၅


ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၅


ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅


ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄


နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄


အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄


စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄

« of 2 »

သြဂုတ် ၂၀၁၄


ဇွန် ၂၀၁၄


မေ ၂၀၁၄


ဧပြီ ၂၀၁၄


ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄


နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃


အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃


 သြဂုတ် ၂၀၁၃


ဇူလိုင် ၂၀၁၃


မေ ၂၀၁၃