၁၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕ အထိမ္းအမွတ္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ

၁၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕ အထိမ္းအမွတ္

လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ

 

(၁) အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ

၁၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕အခမ္းအနားအား ထြန္းလင္းေတာက္ပသည့္ အနာဂါတ္ သို႕လက္တြဲေလ်ွာက္လွမ္းျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ ေန႕နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခမ္းမ၌က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္သည္စိမ္ေခၚမႈေပါင္းေျမာက္ မ်ား စြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား၊လယ္သမားမ်ား၏ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေရး အေျခအေန တိုးတက္ျမင့္မားမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ၃ ဦး ၃ ဖလွယ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္ျမွင့္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ တခုျဖစ္ရမည္ဟု ရည္မွန္း ထားခဲ႔သည္။

          ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားမွ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ အားေကာင္းစြာျဖင့္ ျမန္မာ့လူမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္ျပနိုင္ရန္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲအား ၁၂၈ ႀကိမ္ ေျမာက္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕ အခမ္းအနားတြင္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          အခမ္းအနားအား AFFM-IUF အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဇာနည္ေသြးမွ ဦးေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ႔ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဦး၀င္းရွိန္ - မွတ္ပုံတင္အရာရွိခ်ဳပ္ (အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန)မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သ၀ဏ္လႊာ ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ထုိ႕ေနာက္ အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ညီေနာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ AFFM-IUF အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ ရိုက္ကူးၾကသည္။

ဆက္လက္၍ Brother Ted tan ၊ (Director for Communications and Research) မွ UNI AP ကိုယ္စား ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖက္အျဖစ္ အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး တကၠသိုလ္ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား သမဂၢ UTA ကိုယ္စား ကေလးတကၠသိုလ္ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဦးသိန္းဝင္းမွလည္း အမွာစကား ေျပာၾကားသြားခဲ႔သည္။

အခမ္းအနား၏ ဒုတိယအပိုင္းအျဖစ္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားတြင္ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ (ရခိုင္ေရးရာႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔)မွ အေရးၾကီးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ ေနာက္က်ျပီးမွ ေရာက္ရိွခဲ႔သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအား ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ဥကၠဌ အလုပ္သမား လယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ၀င္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္)၊ Mr. Ted Tan (Director for Communications and Research) UNI APRO၊ ဦးျမင့္ဦး (စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္သူ)၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး (အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္)၊ ေဒါက္တာ သိန္းသန္းေဌး (ILO Expert)၊ ေဒါက္တာ သိန္းဦး (UTA)၊ ဦးရဲ၀င္းထြန္း(MMWF)၊ ေဒၚခင္ခ်ဳိဦး(AFFM-IUF)မွ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဇာနည္ေသြးမွဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ မျဖစ္ မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္က႑မ်ားအျဖစ္ -

 • စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ တည္ၿငိမ္သည့္ဝင္ေငြ၊ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားဆိုင္ရာ က႑ မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ ေဆြးေႏြးသည္။
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ရိတ္သိမ္းအၿပီးရရွိသည့္သီးႏွံအား ေစ်းကြက္အေနအထားသို႕တန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအား ဦးျမင့္ဦးမွ ေဆြးေႏြးသည္။
 • အလုပ္အကိုင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚႏိုင္မႈအား ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးမွ ေဆြးေႏြးသည္။
 • လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ အဟန္႕အတား အေႏွာက္အယွက္ မ်ားအား ဦးသိန္းသန္းထြန္းမွ ေဆြးေႏြးသည္။
 • ႏိုင္ငံျခား သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚမွာ မိခင္ႏိုင္ငံ၏အာမခံ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈလိုအပ္ေၾကာင္း၊
 • လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္မွာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ သက္ႀကီးပညာေရးစနစ္ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းဦးမွ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
 • UNI AP ၊ Brother Ted tan မွ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အပိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အပိုင္း(၉)ပိုင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေလ့လာသိရွိထားသည္။ ဘရႈႏိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ အပိုင္း(၄)ပိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္တြင္ နိမ့္ပါးျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အရမ္းက်ယ္ျပန္႕ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေျခခံအက်ဆုံး လုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ (၃)ပြင့္ဆိုင္ အားေကာင္းဖို႕ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ဒီေန႕ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ထိုအားေကာင္းရမည့္အခ်က္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ပြဲဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ဒါကိုလည္း အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႕ လိုပါသည္။ အတည္တက်ရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္၊ အတည္တက် မရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ စံနစ္တက် ရႈျမင္သံုးသပ္ဘို႔ လိုပါ သည္။အတည္တက်ရွိသည့္အလုပ္အကိုင္တြင္လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရွိေသာ္လည္း အတည္တက် မရွိသည့္အလုပ္အကိုင္တြင္ လူမႈဖူလံုေရးမရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔အျပင္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမရရွိပါ။အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေျခအေနပိုမိုဆိုးရြားပါသည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအသစ္ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ သည္။ လိုအပ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတည္းမဟုတ္ အာရွတိုက္ တခုလုံးနီးပါး ျဖစ္ေနပါသည္ ဟု ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
 • အပူပိုင္းေဒသတြင္ရွိသည့္ေတာင္သူလယ္သမားေတြကေတာ့ သီးႏွံပ်က္သည့္ႏွစ္ ေစ်းေကာင္း ရသည့္ႏွစ္၊ သီးႏွံေအာင္ျမင္သည့္ႏွစ္ ေစ်းႏႈန္းမေကာင္းသည့္ႏွစ္အျဖစ္အၿမဲႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တျဖည္းျဖည္းဆင္းရဲလာၿပီး တိုင္းတပါးသို႕ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ၾကရသည္။ ထိုကိစၥရပ္ေပၚတြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ သီးႏွံအာမခံ စနစ္ထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ- ရာသီဥတု ေၾကာင့္ သီးႏွံပ်က္စီးျခင္း၊ ပိုးမႊားေၾကာင့္ သီးႏွံ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအား အာမခံထားရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ား အတြက္ အာမခံကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရမည္ဟု ေဒၚခင္ခ်ိဳဦးမွ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုကိစၥရပ္အေပၚ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဆြးေႏြးပါသည္။ ဦးျမင့္ဦးမွလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေငြေၾကးတက္ႏိုင္သူမွေငြေၾကး၊ နည္းပညာတက္ႏိုင္သူမွ နည္းပညာ၊ ေျမတတ္ ႏိုင္သူမွေျမ၊ လုပ္အားတတ္ႏိုင္သူမွ လုပ္အားအသီးသီးပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ အလားအလာ ရွိပါ သည္။ တတ္ႏိုင္သူေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ မိမိ အေတြ႕အၾကံဳ အရ မႏွစ္ က ဧရာဝတီတိုင္းရွိ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ဧက ၅၀ ျဖင့္ ဧကေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္တြင္ တႀကိမ္မွ မႀကံဳဘူးသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယခု ႏွစ္တြင္ မေကြးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းတို႕တြင္ AFFM-IUF ႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ပါဝင္ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
 • ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးမွ မိမိတို႕ဘက္မွလည္း ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူေငြေၾကး၊ နည္းပညာ တတ္ႏိုင္သူ နည္းပညာ ထည့္သြင္းသြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ပိုးစာပင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ လုပ္ငန္း၊ ပိုးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း၊ ပိုးခ်ဥ္မ်ွင္ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပင္ဆင္ျပီးစီးျပီ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

အေမးအေျဖက႑

 • ေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္ သထုံၿမိဳ႕နယ္ ေျမႏုကြ်န္းေသာင္ခုံေပၚထြက္လာျခင္းအား ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ခြဲေဝေရာင္းစားမႈအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစလိုျခင္း ေမးျမန္းမႈအား ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ ေျဖၾကားရာတြင္ အခ်က္အလက္အေထာက္အထား ျပည့္စုံစြာျဖင့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သို႕ တိုင္ၾကားေပးရန္ ေျဖၾကားသြားပါသည္။
 • စပါးဝယ္ယူရာတြင္ အေလးတင္းေတာင္း အခ်ိန္အတြယ္ အသာစီးရယူမႈအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေမးျမန္းျခင္းၾကား ဦးဇာနည္ေသြးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားရွိေနၿပီး အစိုးရထံသို႕ တိုင္ၾကားရာတြင္ စပါးအား ဝယ္ယူမည့္သူမရွိသျဖင့္ တိုင္းၾကားမႈမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲ ယခင္အတိုင္းဆက္လက္ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ေစ်းကြက္ဖြင့္ဝယ္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလိုအပ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
 • အစိုးရ လက္လွမ္းမမီသည့္ေနရာေဒသတြင္ ကေလးအလုပ္သမား ခိုင္းေစမႈႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕စြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ကိစၥအား မည္ကဲ့သို႕တားဆီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း။ ထိုကိစၥရပ္အား ၾကြေရာက္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္မွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသြားပါသည္။
 • သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စပါးအထြက္တိုးေအာင္ လာေရာက္စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈ လုပ္ေစခ်င္ပါသည္။ AFFM-IUF မွ တဆင့္ လက္တြဲေပးဖို႕ေတာင္းဆိုပါသည္ဟု ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းၾကြယ္မွ ေတာင္းဆိုရာတြင္ ဦးျမင့္ဦးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ဟု ကတိေပးပါသည္။
 • သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမကိစၥမ်ား ယခုအခ်ိန္ထိ ထူးျခားမႈမရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒၚသန္းသန္းဝင္းေမးျမန္းရာတြင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္မွ မတူညီသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ (၃)လအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကား သြားပါသည္။
 • ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အတိုးႏွဳန္းႀကီးမားစြာ ေပးၿပီး ယူရသည္။ တခါတရံ ၅၀%မွ ၆၀%အထိ အတိုးႀကီးေပးရသည္။ ယခုအခါ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေၾကြးႏြံနစ္ေန ပါသျဖင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္မည္ကဲ့သို႕ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ကိုသိရွိလိုပါသည္ဟုေမးျမန္းရာဦးေက်ာ္ျမင့္မွ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္မွ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္လတ္၊ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြအား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ခ်ထားေပးဖို႕ ေဆြးေႏြးေနပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားပါသည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္(ရခိုင္ေရးရာႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔)မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔တြင္ သမဂၢမ်ားရိွေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတ မႈမွ ရုန္းထြက္ဖို႕ မိမိတို႕အားကို မိမိတို႕ အားကိုးဖို႕လိုေၾကာင္း၊ သမဂၢမ်ား၏ ရပ္တည္ေပးမႈျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ၾကိဳးစားသေလာက္ တိုးတက္မႈရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားသြားပါသည္။

     ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (AFFM-IUF) ဥကၠ႒ ဦးၾကည္သူမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံ ေရးႏွင့္ က်န္းမာၿပီး လုံၿခံဳေဘးကင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေပၚေရးအား ရွင္းလင္း တင္ျပသြားခဲ႔သည္။

     ျမန္မာပင္လယ္ေရေၾကာင္းအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သဝဏ္လႊာဖတ္ၾကားၿပီး   ျမန္မာ့ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း သေဘၤာသားမ်ား၏ လူမႈဘ၀မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါသည္။

     သိမ္းဆည္းခံေျမယာကိစၥမ်ား သိေကာင္းစရာအား (AFFM-IUF)ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးထြန္းလတ္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါသည္။

     ဆက္လက္၍ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မ်ားတြက္ တိုင္းရင္းသားရိုးရားအကအဖြဲ႔မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတးသံရွင္မ်ားမွ ေတးသီးခ်င္းမ်ား သီဆိုၾကၿပီး ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနားအား ျပီးဆံုး ခဲ့ပါသည္။