ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တေလွ်ာက္လံုး ခရီးၾကမ္းကိုျဖတ္ေက်ာ္စဥ္မွာ အတူတကြ ေအးအတူပူ အမွ်ပါ၀င္ခဲ႔သူမ်ား၊ ႏိုင္စြမ္းသမွ်ပါ၀င္ခဲ႔သူမ်ား၊ တတ္ႏိုင္သမွ် ပါ၀င္ခဲ႔သူမ်ား၊ လူအင္အား ေငြအင္အားမတတ္ႏိုင္လို႔ စိတ္ဓါတ္အားျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ႔သူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မပါ၀င္ႏိုင္ခဲ႔သူမ်ားနဲ႔ မေရာက္လာႏိုင္သူမ်ား ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘာမွမေျပာပဲ ေငးၾကည့္ေနသူမ်ား၊ အ့ံၾသမင္တက္ေနသူမ်ား၊ ျပံဳးၾကည့္ေနသူမ်ား အားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားခဲ႔ၾကပါျပီ။ အမ်ားအားျဖင့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ရမည့္ ထြန္းလင္းေတာက္ပတဲ႔ အနာဂါတ္အျဖစ္ လူငယ္အကယ္ဒမီတခုနဲ႔ အားေကာင္းတဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ႔အျပင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတဲ႔ သမ၀ါယမစံနစ္တခုပါ ပံုေဖၚႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၇ရဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳက အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚလို႔ျဖစ္မျဖစ္၊ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာအမွားအယြင္းရိွမရိွ ခ်ိန္ထိုးျပီးေဆာင္ရြက္ရတဲ႔ အတြက္ ရင္တမမ နဲ႔ ပင္ပမ္းလွပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာေအာင္ျမင္ခဲ႔တဲ႔အတြက္ အထက္မွာေဖၚျပထားတဲ႔အတိုင္း အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ႏွစ္သစ္ကစလို႔ အားလံုး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ေလးစားစြာျဖင့္
ဇာနည္ေသြး